Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

GIÁC MINH DUYÊN DIỆU THÚY


   

.. .. .. ..
.....Cảm Tưởng Chuyến Đi Từ Thiện Đầu Tiên Giác Minh Duyên (Diệu Thúy)
.....Học đạo của thánh nhân Pháp sư: HT. Tịnh Không - Giác Minh Duyên (Diệu Thúy) biên tập
.....Vì sao phải siêu độ vong nhân Pháp sư: HT. Tịnh Không - Giác Minh Duyên (Diệu Thúy) biên tập
.....Phật học vấn đáp Pháp sư: HT. Tịnh Không - Giác Minh Duyên (Diệu Thúy) biên tập
.....Pháp môn niệm Phật HT. Tịnh Không - Việt dịch: Vọng Tây cư sĩ - Biên tập: Giác Minh Duyên (Diệu Thuý)

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichgiacdung.htm
Cập nhật ngày  13-4-2007