...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

CƯ SĨ MINH CHÂU - ĐẶNG TẤN HẬU


 
 

.. .. .. .. .....Nam Hàn: Những cuộc hành hương định kỳ đến Chùa Linh Thông, Khai Thành, Bắc Hàn.     Nhã Uyên dịch
...  Chùa  Băng Hoàng, Nam Hàn (Bunhwangsa - 634 sau công nguyên). Nhã Uyên dịch
...  Mã Lai: Chùa  Phật Giáo Chetawan tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Nhã Uyên dịch
...  Tích Lan: Viện Nghiên cứu Goethe tổ chức lễ kỷ niệm 50 thành lập Nhã Uyên dịch
...  Ấn Độ: các công trình xây dựng tư nhân tại khu Phật tích Sipur bị cấm chỉ Nhã Uyên dịch
...  Lời tuyên bố mới về lịch sử Đức Phật Nhã Uyên dịch
...  Vinh danh phái đoàn truyền giáo Sri Lanka đưa Phật Giáo vào Đức Quốc hồi 50 năm trước Nhã Uyên dịch
...  Vận động viên chơi gôn Thái Lan, Chapchai Nirat và đời sống tu sĩ Nhã Uyên dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/minhchau.htm
Cập nhật ngày  1-5-2001