Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Cư sĩ CHÂN KHÁNH/THIỀNG ĐỨC


   

.. .. .. ..
.....Chữ Tâm   (thơ)   Thiềng Đức
.....Lại bàn chữ tâm   (thơ)   Thiềng Đức
.....Sống vị tha   (thơ)   Thiềng Đức
.....Bao giờ giác ngộ   (thơ)   Thiềng Đức
.....Đạp bằng    (thơ)   Thiềng Đức
.....Bạn có biết  (thơ) Thiềng Đức
.....Chuông chùa cảnh tỉnh    (thơ)   Thiềng Đức
.....Tạo Tâm chân   (thơ)   Thiềng Đức
.....Đời c'est la vie     (thơ)   Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Ngẫm hay...muôn sự tại người...   (thơ)   Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Bình yên - Bình thường   (thơ)   Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Tâm chí thành (Tư duy Đời-Đạo)  (thơ)   Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Lòng người    (thơ)   Chân Khánh /Thiềng Đức
.....Danh lợi      (thơ)   Chân Khánh /Thiềng Đức
.....Hạ cánh an toàn    (thơ)   Chân Khánh /Thiềng Đức
.....Tiêu Tương Tám Cảnh.    Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Vua Phật Trần Nhật Tông.    Chân Khánh/Thiềng Đức
.....Tất Do Tâm.    Chân Khánh/Thiềng Đức

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichtrungnghia.tm
Cập nhật ngày  1-5-2006