Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

MỘT VẦNG TRĂNG

Nhuận Thạnh


Ngày Đản sinh con lên chùa lễ Phật
Nghe tâm hồn rộn rã một niềm tin
Ca-tỳ-la một sáng nọ yên bình
Bỗng vang vọng chuỗi âm thinh diệu vợi
Thế nhân ơi ! Đại nhân duyên đã tới
Hoa Ưu-đàm bừng nở rộ sắc hương
Thánh Ma-gia dạo gót mộng lên đường
Hồn thanh thản giữa ngàn phương hoa cỏ
Lâm-tỳ-ni là quê hương xưa đó
Đón Ngài về trong quán trọ duyên sinh
Trong khổ đau Ngài đem lại an bình
Cho nhân loại một niềm tin trọn vẹn
Ngài hiện hữu tựa vầng trăng bát ngát
Tỏa hương từ ngào ngạt rót tình quê
Trong vô minh theo đuốc tuệ con về
Sống thanh thản trong hồn quê nẻo đạo
Như đóa sen bừng lên từ dạo
Ôi cánh tay nào nâng con ước mơ cao
Giữa bao la con đảnh lễ cúi chào
Theo ánh sáng bước chân vào chánh đạo.

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang