Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VĂN TÀI MẪN TIỆP
(Trích TRUNG QUỐC PHẬT THOẠI)

 

Thời Nam Tống, Vương Thập Bằng lúc chưa hiển đạt, muốn đến kinh đô Lâm An ứng thí, lập công danh; quá Ôn Châu, không thích ở khách sạn, lại muốn tìm một nơi nào an tĩnh để trọ đỡ, bèn qua Ngõa Giang đến Giang Tâm Tư (cù lao ở giữa sông).

Ở Giang Tâm Tư có ngôi chùa tên là Trung Xuyên Tự. Vị Phương trượng của chùa là người rất ưa thế lợi, thấy Vương Thập Bằng ăn mặc sơ sài, hơi nhíu đôi mày, hỏi với giọng không mấy cảm tình :

-- Nhà anh là ai ? Đến  đây có việc chi ?

Vương Thập Bằng chắp tay vái chào rất mực cung kính nói :

-- Tại hạ là Cử nhân ở Nhạc Thanh Hoa, muốn đến kinh sư ứng thí lập chữ công danh. Nghe đồn lão sư phụ là người có cảm tình với người đọc sách, nên đặc biệt đến đây bái phỏng và xin lưu lại vài ngày để chờ thuyền đi Lâm An.

Vị Phương trượng này cũng vỏ vẻ đôi chút văn học, thường cùng một số văn nhân xướng họa thi thơ luôn. Nay nghe Vương Thập Bằng nói thế không lẽ cự tuyệt, bèn nói :

-- Tôi rất thích những người đọc sách, không biết chú em có biết đề thơ ra câu đối hay không ?

Vương Thập Bằng biết lão hòa thượng này coi mình không ra gì, nhưng cũng nói :

-- Thập Bằng này cũng biết vỏ vẻ chút ít.

-- Thế thì còn gì bằng ! Lão hòa thượng nói. Trên sơn môn tự viện chúng tôi còn thiếu một đôi câu liễn, xin tiên sinh vui lòng bổ khuyết cho.

-- Thập Bằng này kiến thức còn hạn hẹp, học vấn lại cạn cợt, đâu dám múa rìu qua mắt thợ !

Lão hòa thượng cho rằng Thập Bằng không thể nào làm nổi đôi câu đối ấy, mới nói :

-- Xem tướng mạo nhà anh, tôi đã rõ 8, 9 phần 10 chân tướng rồi. Tài học không cao thâm thì đừng hòng ở lại tự viện chúng tôi !

Vương Thập Bằng nghe Hòa thượng nói thế, trong lòng phát giận, nhưng vẫn cố dằn lòng nói :

-- Xin sư phụ ra đề, để tôi cố làm thử xem.

Vị lão Phương trượng ngước lên nhìn thấy mây trắng lững lờ trôi; cúi nhìn xuống Ngõa Giang, nước triều cuồn cuộn chảy, bèn nói :

-- Lấy đề tài mây và nước triều nhé !

Hòa thượng kêu chú tiểu đem văn phòng tứ bửu ra, Vương Thập Bằng cầm viết viết ngay một đôi liễn :

Vân  triêu  triêu  triêu  triêu  triêu  triêu  triêu  triêu  tán

Triều trường trường trường trường trường trường trường trường tiêu.

Lão hòa thượng xem rồi, đọc dọc không xong, đọc ngang không thành, trong lòng vừa thẹn vừa giận, mới lớn tiếng nói :

-- Xem ra nhà anh cả đời chỉ biết được có hai chữ, lại cả gan xưng mình là Cử nhân.

Vương Thập Bằng nói :

-- Xin sư phụ đừng vội nóng, để tiểu sinh đọc cho ngài nghe nhé !

Nói rồi cất giọng sang sảng đọc :

Vân  triêu  triều,  triêu  triêu  triều,  triêu  triều  triêu  tán.

Triều trường trướng, trường trường trướng, trường trướng trường tiêu.

Thì ra ở vế đầu các chữ thứ 2, 4, 5, 7 và 9 phải đọc là "triêu", có nghĩa là buổi sáng, là ban mai; còn các chữ kia thì đọc là "triều", có nghĩa là triều kiến, triều bái.

Ở vế sau, chữ thứ 3, 6 và 8 phải đọc là "trướng", có nghĩa là dâng lên, đầy lên; những chữ khác vẫn đọc là "trường", nghĩa là thường, luôn. Qua giọng đọc của Vương Thập Bằng, hai câu đối có nghĩa là:

Sáng  ra  mây  tụ,  ngày  ngày  tụ,  tụ  rồi  lại  tan.

Thủy triều thường lên, thường thường lên, lên rồi lại xuống.

Lão hòa thượng nghe xong, mặt đỏ bừng, đành cứng miệng, giây lát mới nói :

-- Ta xem ra nhà anh không có tài viết văn làm thơ đâu, chỉ được cái miệng đốp chát thôi. Nếu anh quả có biệt tài thì hãy làm cho ta một bài thơ bốn câu, chữ của mỗi câu phải có cùng một bộ. Làm được bài thơ đó ta mới cho ở lại, bằng không thì mời anh xéo đi nơi khác cho.

Vương Thập Bằng vốn lười đôi co, nhưng nhìn lại thấy thời gian đã về chiều không còn sớm sủa nữa, nên đành phải làm một bài thơ thôi.

Thơ rằng :

            Triết hải giang thâm ba lãng lưu
            Ân cần tư tưởng oán bi sầu
            Khách quan tiêu định hàn song túc
            Đạt đạo tiêu dao viễn cận du. (*)

Cưỡng dịch :

            Suối  sổ  sởn    sông  sẽ  sâu
            Láo  liêng  lợi  lộc  lại  lo  lâu
            Khổ khách khó khăn khôn khắn khít
            Đại  đạo  điêu  đầu  đố  được  đâu.

Lão hòa thượng xem xong trong lòng đã bội phục, nhưng lại chưa cam tâm, nói :

-- Tiên sinh thật là bậc học vấn đầy người, lão đây rất kính trọng và bội phục. Nếu tiên sinh một bút viết ra được hai chữ, lão đây sẽ cho dọn giường nệm tốt, mời tiên sinh ở lại. Còn nếu viết không được ư ? Xin chớ trách lão tăng vô tình không lưu khách.

Vương Thập Bằng nghĩ : "Cái này thật là khi mình quá mức, lại còn muốn làm khó dễ nhau nữa ư ?" - Bỗng nhiên Thập Bằng nhìn thấy trên đại điện đang treo hai chữ (thiên tâm), linh cơ máy động, huơ bút nhắm hai chữ trên phết phẩy một phát biến hai chữ ấy thành (vị tất).    

Trước tình cảnh đó, sắc mặt Hòa thượng xám xanh, chỉ có nước chịu thua, mời Vương Thập Bằng vào chùa ngơi nghỉ.

Về sau, Vương Thập Bằng thi đỗ Trạng nguyên, làm đến chức Hàn lâm, người ta mới đem đôi liễn thuở nọ khắc ở cổng Trung Xuyên Tự.

            Lưu Văn Khởi ghi theo lời thuật của Trương Quốc Căn.

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/vantaimantiep.htm

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về mục "Truyện Phật giáo"

Đầu trang