...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

NHẬT TỊNH


 
 

.. .. .. ..
.....Bầu sữa cam lồ Nhật Tịnh
.....Xin cho tôi được hỏi ? Nhật Tịnh
.. ..Thanh Tịnh Tâm, Mở Không Gian cho Tuệ Giác by Bhikkhu Bodhi Nhật Tịnh dịch
.....Năng Lực Của Tư Tưởng Nhật Tịnh dịch
.....Sự tha thứ Nhật Tịnh dịch
.....Sự Chấp trước là nguyên nhân của khổ đau Nhật Tịnh dịch

 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/minhtam.htm
Cập nhật ngày  1-1-2007