Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT
Pháp-sư Cưu-Ma-La-Thập dịch từ Phạn ra Hán.
HT. Thích-Thiền-Tâm dịch từ Hán-văn ra Việt-văn


Chân thành cảm ơn cư sĩ Bao Tran đã đánh phát tâm đánh máy và gởi tặng bản vi tính

http://buddhismtoday.com/viet/kinh/dt/niemPhatbalamat.htm

 


Cập nhật: 21-8-2001

Trở về thư mục "Kinh điển"

Đầu trang