...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

SƯ CÔ THÍCH NỮ TỊNH QUANG


 
 

.. .. .. .. .....Kinh Trung Ấm Hán dịch: Sa môn Trúc Phật Niệm, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Quang 
.....Sự Truyền Bá Của Đạo Phật Vào Tây Âu V. Pannyavar, Chuyển ngữ: Thích nữ Tịnh Quang
.....Phật Giáo Trong Thế Giới Phương Tây Venerable Dr. Walpola Rahula Thích nữ Tịnh Quang dịch
.....Kinh Phật Ngữ Hán dịch: Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Quang
.....Kinh Quán Thân Hán dịch: Tây Tấn, Nguyệt Chi Quốc,Tam Tạng Trúc Pháp Hộ, Việt dịch: Thích nữ Tịnh Quang
.....Chân Như Tịnh Quang
.....Quán Chiếu Tâm Venerable Ajahn Sumedho, TN Tịnh Quang dịch
.....Phương Pháp Khoa Học Đối với Phật Giáo Francis Story, Chuyển ngữ: Tịnh Quang-Tịnh Anh
.....Hãy Nói Năng Nhẹ Nhàng Venerable K. Sri Dhammananda - TN. Tịnh Quang dịch
.....Nhớ Mẹ TN.Tịnh Quang
.....Kinh Phật Thuyết Nguyệt DụTN.Tịnh Quang dịch
.....
Kinh Thí Dụ Năm Ấm  Hán dịch: Tam Tạng An Thế Cao - Thích Nữ Tịnh Quang việt dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả| Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichnutuelien.htm
Cập nhật ngày  1-12-2001