...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
ĂN CHAY VÀ SỨC KHỎE

 
 
  . . . . . .....Các ngày ăn chay
.....Ăn chay.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Quan điểm ăn chay của đạo Phật  (sách)   Tâm Diệu
.....Ăn mặn ăn chay.     Cư sĩ Chính Trực
.....Vấn đề ẩm thực trong đạo Phật. (sách)   Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
.....Ăn chay ăn mặn: nhận xét về lời tựa của TT. Giác Chánh…  Cung Đình Hướng, Liên Tâm và Chơn Chánh
.....Vấn đề ăn chay: Về lời giới thiệu của sư Giác Chánh.. .   Nhóm Phật tử Phù Sa 
.....Tại sao chúng ta ăn chay ?      Việt Chí Nhân
.....Lợi ích từ sự ăn chay
.....Người lực sĩ Úc ăn chay trường.      Trần Anh Kiệt
.....Nước tương có thể gây ra ung thư.   Mỹ Thanh dịch 
.....Tại sao phải ăn chay vào những ngày mùng một và ngày rằm?  Nguyễn Thị Mỹ Hằng hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời 
.....Thiền và Nghệ Thuật Nấu Ăn.  Edward Espe Brown ;  Diệu Liên dịch 
.....Phật tử có nên là người ăn chay hay không?    Dr. D. P. Atukorale; Tâm Diệu dịch
 

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển| Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  21-3-2002