Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Đức đức THÍCH TÂM CHƠN

 
 

.. .. .. ..
.....Tự tình      Thích Tâm Chơn
.....Nhớ về Sơn Thắng     Thích Tâm Chơn
.....Những tâm hồn lớn nơi máy trường Vạn Hạnh  (tuỳ bút)  Tâm Chơn
.....Hoạ bài thơ THIỀN GIẢ của Thu Nguyệt   (thơ)   Tâm Chơn
.....Hoạ bài NÓI VỚI NHAU của Tôn Nữ Hỷ Khương  (thơ)   Tâm Chơn
.....Đôi nét về Tu viện Chơn Không  (thơ)   Thích Tâm Chơn
.....Trồng dưa trên sân thượng (thơ) ThíchTâm Chơn
.....Khúc ầu ơ  (thơ)  Thích Tâm Chơn
.....Nước mắt Tu Bồ Đề    (thơ) ThíchTâm Chơn
.....Thư gởi mẹ    Thích Tâm Chơn
.....Khóc mẹ   (thơ)    Thích Tâm Chơn
.....Trăng thu  (thơ)   Thích Tâm Chơn
.....Loanh hoanh  (thơ)   Thích Tâm Chơn
.....Lời sư còn mãi     (thơ)    Thích Tâm  Chơn
.....Giã từ Sơn Thắng     (thơ)    Thích Tâm  Chơn
.....Thư pháp chữ việt    (thơ)    Thích Tâm  Chơn
.....Tản mạn lời cho nhau      Tâm Chơn
.....Khúc độc  hành       (thơ)    Tâm Chơn
.....Nhớ Hà Tiên         (thơ)    Tâm Chơn
.....Thơ người tu sĩ        (thơ)    Tâm Chơn
.....Ý nhạc tình thơ     (thơ)    Tâm Chơn
.....Sắc hương núi Phụng     (thơ)    Tâm Chơn
.....Ngày Giỗ Má Tâm Chơn
.....Độc ẩm (thơ) Thích Tâm Chơn
.....Trầm mặc Angkor (thơ) Thích Tâm Chơn
.....Tình không biên giới (thơ) Thích Tâm Chơn
.....Bảy ngày hành hương Trung Quốc         Tâm Chơn
.....Vạn Lý Trường Thành (thơ) Tâm Chơn
.....Thỉnh Chuông (thơ) Tâm Chơn
.....Viếng Chùa Linh Ẩn (thơ) Tâm Chơn
.....Nghiệp Khải Tâm
.....Chùm thơ “Thơ Dâng Cha Mẹ” Tâm Chơn

 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Cuộc sống | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ | Phụ trách mạng: Thích Phước Huệ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com  
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichtamchon.htm
Cập nhật ngày 
6-4-2007