Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Cư sĩ   DIỆU TUYỀN

 

.. .. .. ..
.....Tuyển tập thơ Diệu Tuyền 1 (thơ) Diệu Tuyền
.....Năm loại nước cốt bổ dưỡng từ rau quả      Diệu Tuyền   sưu tầm
.....Nghiệp (thơ) Diệu Tuyền
.....Tôi (thơ) Diệu Tuyền
.....Dại khờ (thơ) Diệu Tuyền
.....Sư phụ (thơ) Diệu Tuyền
.....Tân khổ (thơ) Diệu Tuyền
.....Chiếc Bóng (thơ) Diệu Tuyền
..... Sương Mù (thơ) Diệu Tuyền
......Phật Tâm (thơ) Diệu Tuyền  
......Buông tay  (thơ) Diệu Tuyền
......Phật phơ phất giữa hàng rào (thơ) Diệu Tuyền
......Trở Về  (thơ) Diệu Tuyền
......Thân rác  (thơ) Diệu Tuyền
......Phật và Pháp (thơ)  Diệu Tuyền
......Lá Thu  (thơ) Diệu Tuyền
......Nhắm mắt (thơ) Diệu Tuyền   
......Thấm hoa răm bụt (thơ) Diệu Tuyền
......Quay về (thơ) Diệu Tuyền
......Nhắm Mắt (2) (thơ) Diệu Tuyền
......Lá Luân Hồi (thơ) Diệu Tuyền
......Không (thơ) Diệu Tuyền
......Thế Gian (thơ)  Diệu Tuyền
......Giấc Mơ (thơ) Diệu Tuyền
......Bâng Khuâng (thơ) Diệu Tuyền
......Thả Mồi Bắt Bóng (thơ) Diệu Tuyền
......Giải Thoát (thơ)  Diệu Tuyền
......Đời Đau Khổ (thơ)  Diệu Tuyền
      Toa Thuốc Diệu Tuyền sưu tầm
......Tu Tịnh, Tu Động (thơ) Diệu Tuyền
......Hòa quang, đồng trần (thơ) Diệu Tuyền
......Vô Thường Hiện Rõ Quê Hương (thơ) Diệu Tuyền
......Mở Ra Cánh Cửa (thơ) Diệu Tuyền
......Con Đường Hạnh Phúc (thơ) Diệu Tuyền
..... Hai Lối Về (thơ) Diệu Tuyền
......An Lành, Giải Thoát (thơ) Diệu Tuyền
......Đạo Phật (thơ) Diệu Tuyền
... ..Đôi Mắt Mở Rộng  (thơ) Diệu Tuyền
..... Lời Chim Hót (thơ) Diệu Tuyền
..... Thấy và Nghe (thơ) Diệu Tuyền
..... Trả Nghiệp (thơ) Diệu Tuyền
..... Phật Ngời Trong Mắt Thủy Tinh (thơ) Diệu Tuyền
..... Xây Chùa (thơ) Diệu Tuyền
..... Phật Thơm Trên Má (thơ) Diệu Tuyền
..... Giác Ngộ (thơ) Diệu Tuyền
..... Thanh Tịnh (thơ) Diệu Tuyền
..... Bỏ Lại Con (thơ) Diệu Tuyền
..... Lạc Nẻo Đường Trần (thơ) Diệu Tuyền
..... Thơ (thơ) Diệu Tuyền
..... Chuyển Lời Cùng Con (thơ) Diệu Tuyền
..... Đứt Tay (thơ) Diệu Tuyền
..... Nghiệp (thơ) Diệu Tuyền
..... Quay về (thơ) Diệu Tuyền
..... Một Là Một Không Hai (thơ) Diệu Tuyền
..... Cây Quỳnh, Cành Giao (thơ) Diệu Tuyền
..... Chung Tình (thơ) Diệu Tuyền
..... Sầu Riêng Diệu Tuyền
.... .Đời qua Diệu Tuyền
..... Lên Xe Hoa Diệu Tuyền
..... Vẳng Đâu Đây Diệu Tuyền
..... Tiếng Vọng Vô Thường Diệu Tuyền
..... Nhìn Người Diệu Tuyền
..... Đêm Thanh Tịnh Diệu Tuyền
..... Vì Đời Diệu Tuyền
..... Linh Hồn Phật Diệu Tuyền
..... Thinh Lặng Diệu Tuyền
..... Quên Đi Diệu Tuyền
..... Ta Là Ai Diệu Tuyền
..... Diệu Tuyền 
..... Tỉnh Giác Diệu Tuyền
..... Bình Thường Tâm Diệu Tuyền
..... Hồi Chuông Cảnh Tỉnh Diệu Tuyền
..... Theo Nghiệp Diệu Tuyền
..... Bình Thường Diệu Tuyền
..... Kiếp Con Người Diệu Tuyền
..... Nỗi Buồn Diệu Tuyền  
 
 
 

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Cuộc sống | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ | Phụ trách mạng: Thích Phước Huệ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com  
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/dieutuyen.htm
Cập nhật ngày 
6-2-2006